Hét platform tot scholing voor de technische installatiebranche

Decentrale ventilatie

 • Klimaat
 • Werktuigbouwkunde
Decentrale ventilatie

« terug naar de vorige pagina

Door het isoleren van woningen is ventilatie voor iedereen moeilijker geworden. Goed geïsoleerde, maar slecht geventileerde woningen resulteren in een ongezond binnenmilieu, vochtproblemen, klachten van bewoners en extra onderhoudskosten. Om dit probleem op te lossen worden naast de bekende centrale ventilatiesystemen (zoals b.v. mechanische afzuiging en gebalanceerde ventilatie) steeds meer decentrale ventilatiesystemen toegepast. Met een decentraal ventilatiesysteem wordt het binnenklimaat op vertrekniveau beïnvloedt. De ventilatiesystemen zijn bedacht voor nieuwbouw, maar zijn vanwege hun eenvoudige toepassing ook geschikt voor bestaande bouw en utiliteitsbouw.

Decentrale ventilatiesystemen bestaan uit een ventilatie-unit die achter de radiator wordt geplaatst. Op dit moment zijn de volgende twee systemen op de markt verkrijgbaar:

 • Decentraal natuurlijk toevoersysteem;
 • Decentraal gebalanceerd ventilatiesysteem.

Voordelen
Naast het voordeel van minder energieverliezen zijn de volgende voordelen van toepassing:

 • Eenvoudig systeem dat per ruimte geplaatst kan worden;
 • Minder ruimtebeslag ten gevolge van lange luchtkanalen en centrale systemen;
 • Meer comfort door minder tocht nabij gevel;
 • Minder geluidsoverlast.

Nadelen
De nadelen ten opzichte van andere systemen zijn:

 • Bij een decentraal toevoersysteem is geen warmteterugwinning mogelijk;
 • Indien het systeem in het gehele huis wordt geplaatst vraagt het in vergelijking met een centraal systeem meer onderhoud.

Decentraal natuurlijk toevoersysteem
Werkingsprincipe
Elke ventilatie-unit functioneert lokaal en onafhankelijk. Frisse buitenlucht stroomt door een doorvoer in de muur in een platte kast achter de radiator. Eerst wordt de lucht naar beneden geleid. Aan de onderzijde sluit de kast aan op de radiator, waardoor de lucht weer tussen de radiatorplaten naar boven stroomt. De radiator verwarmt op deze manier de buitenlucht. Een automatische regeling zorgt ervoor dat de gewenste hoeveelheid verse lucht constant wordt gehouden. Het natuurlijke toevoersysteem kan zowel met natuurlijke afvoer als ook met mechanische afvoer gecombineerd worden.Waardering in de EPN
Op dit moment worden lokale ventilatie-units niet in de energieprestatienorm gewaardeerd. Dat zou betekenen dat het niet mogelijk is het gunstige effect dat het bovengenoemde systeem op het energiegebruik heeft te waarderen in de EPC-berekening. In zo'n geval biedt een gelijkwaardigheidsverklaring uitkomst. De leverancier(s) van decentrale gebalanceerde ventilatiesystemen hebben gelijkwaardigheidsverklaringen op laten stellen waaruit blijkt op welke wijze het systeem in de EPC-berekening gewaardeerd kan worden.

Effect op de EPC
Een decentraal natuurlijk toevoersysteem levert een verlaging van 0.10 - 0.20 op de EPC ten opzichte van een conservatief natuurlijk toevoersysteem op.

Decentraal gebalanceerde ventilatiesysteem
Werkingsprincipe
De ventilatie-unit van een gebalanceerd systeem bestaat uit 2 ventilatoren en een warmteterugwinunit. De binnen- en de buitenlucht worden gescheiden langs elkaar door een tegenstroom warmtewisselaar gevoerd. Door de warmtewisselaar wordt warmte aan de afvoerlucht onttrokken. Deze warmte wordt vervolgens overgedragen aan de verse toe te voeren buitenlucht. Koude luchtstromen als gevolg van ventilatie worden hiermee vermeden.

Er zijn ook systemen met decentrale mechanische luchttoevoer units. Deze systemen maken het mogelijk om vraaggestuurd te ventileren op basis van CO2-detectie of op basis van luchtkwaliteit.Waardering in de EPC
Op dit moment worden lokale ventilatie-units niet in de energieprestatienorm gewaardeerd. Dat zou betekenen dat het niet mogelijk is het gunstige effect dat het bovengenoemde systeem op het energiegebruik heeft te waarderen in de EPC-berekening. In zo´n geval biedt een gelijkwaardigheidsverklaring uitkomst. De leverancier(s) van decentrale gebalanceerde ventilatiesystemen hebben gelijkwaardigheidsverklaringen op laten stellen waaruit blijkt op welke wijze het systeem in de EPC-berekening gewaardeerd kan worden.

Effect op de EPC
Toepassing van een decentraal gebalanceerd ventilatiesysteem in een woning met een gebruiksoppervlak van 100 m² en een luchtdoorlatendheid van 100 dm³ /s levert een EPC-reductie op van:

 • 0,32 ten opzichte van een ventilatiesysteem bestaande uit natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met wisselstroom ventilator;
 • 0,08 ten opzichte van een gebalanceerd ventilatiesysteem met HR-warmteterugwinning en gelijkstroom ventilatoren.

Bron: SenterNovem

Laatst gewijzigd op: woensdag 17 december 2008

Platform Organisaties

Volg ons op